Serveis

Centre

L’ horari del centre és de 9:00 a 14:00 h.

Secretaria

L’horari de secretaria és de 9:00 a 9:30 h.

Escola Matinera

El servei d’escola matinera és de 8:00 a 9:00 h.

Preu: 30 minuts 1 euro i 1 hora 2 euros

Menjador

Càtering: Fonda Europa

Preu: Bono 20 6’20 euros

Eventual: 6’70 euros