TALLER FAMILIAR Conflictes: crisis o oportunitat

Estimades famílies,

l’escola juntament amb l’AMIPA del centre, hem organitzat un taller familiar. Aquí us deixam el cartell tot i que us en farem arribar una de manera individual.

Animau-vos! És un moment per compartir i aprendre junts!TALLER FAMILIAR xarxes

Inscripció socis AMIPA

Com que creiem que tots som AMIPA, hem volgut facilitar l’inscripció de tots posant una quota simbòlica d’1 euro per nin, una aportació que no sigui un obstacle per ningú, perquè tothom se senti inclós.

Les inscripcions les fan els representants de cada grup, a ells podeu demanar i tornar complimentat el formulari i pagar la quota. Però ja hem vist que no és fàcil, hem de pensar i hem de coincidir amb el nostre representant o amb qualcú de la Junta Directiva. Per això vos volem facilitar el formulari d’inscripció, que podeu consultar i imprimir.

Formulari d’inscripció soci AMIPA 2016-2017

El podeu enviar al correu de l’AMIPA amipa@ceipantoniaalzina.com i vos facilitarem el pagament de la quota. Tots sumam.

Representants de grups

Estem convençuts de què tots som AMIPA, els pares i mares dels alumnes de tots els cursos tenen el dret i el deure de participar. Això és un camí en dos sentits: és necessari que la informació arribi a tothom i és necessari que tots puguin fer arribar la seva opinió.

Des del principi hem volgut que participin els grups de mares i pares de cada curs, i hem pensat que seria bona idea que cada un tingués un representant que pugui rebre i transmetre la informació. A més, potser és més fàcil comunicar opinions i dubtes a un conegut, amb els fills de la mateixa edat.

A més dels integrants de la Junta Directiva, que també funcionen com representants, hem demanat voluntaris a cada grup.

De moment, els representants de cada curs, i en alguns casos els suplents, són els següents:

  REPRESENTANT
4T INFANTIL – 3 ANYS Maria Bonet
Maria Contreras
5è INFANTIL – 4 ANYS Belén Aguado
Elena Martínez
6è INFANTIL – 5 ANYS Carolina Guayta
Antonia Beltran
1r PRIMÀRIA – 6 ANYS  
 
2n PRIMÀRIA – 7 ANYS Isabel
 
3r PRIMÀRIA – 8 ANYS Maria dels Àngels Gost
 
4t PRIMÀRIA – 9 ANYS Maria Magdalena Martorell
Catalina Gili
5è PRIMÀRIA – 10 ANYS Josué Guasch
Maud
6è PRIMÀRIA – 11 ANYS  

Com podeu veure, encara falten cursos sense representació. Pensau que tots podem tenir necessitat de participar en un moment determinat, que no exigim cap nivell de dedicació i que tot el temps que dedicam a les futures generacions és una llavor ben plantada. Si voleu representar el vostre curs, posau-vos en contacte amb qualsevol membre de la Junta Directiva, vos esperam!

Nova Junta AMIPA 2016-2017

En la sessió amb caràcter extraordinari de l’Assemblea General de Mares i Pares de 20 d’octubre de 2016 es va adoptar l’acord de renovar la Junta Directiva.

Després d’una serie d’intents, el 21 de novembre es va nomenar una nova Junta Directiva, la composició de la qual és la següent:

  • Maria dels Àngels Gost, Presidenta.
  • Carolina Guayta, Secretària.
  • Maria Bonet Fiol, Tresorera.
  • Josué Guasch, Vocal.
  • Maria Magdalena Martorell, Vocal.
  • Belén Aguado, Vocal.

La missió de l’AMIPA és donar suport a l’escola en la seva tasca educativa i ajudar en la participació de les famílies en la vida escolar. Aquesta nova junta vol ser des del principi representativa de tots, de mares i pares de nins de diferents cursos, amb més i menys experiència, del poble des de sempre i des de fa poc. Estem convençuts de què tots som AMIPA, tots podem ajudar, totes les idees es poden respectar i les nostres accions han de ser per tots els alumnes. Vos convidam a participar activament amb nosaltres.