Musical!

Musical

Musical! es una actividad lúdica y estimulante en la cual se combinan el inglés, la música, la actuación y el arte.

El inglés viene natural a través de los textos y las canciones. Los guiones serán cuentos tradicionales, sin un preciso contenido educativo.

La música nos servirá para mejorar la afinación y la calidad del canto, para entender el ritmo, para puede ser tocar unos simples instrumentos, para la coordinación.

La actuación será útil para aumentar la confianza en nosotros mismos, para superar la timidez, para aprender a usar el cuerpo de manera creativa y expresiva, para desarrollar la memoria, para aprender a respirar correctamente, a tener buenas posturas, y a respetar los tiempos (de habla, de aprendizaje, de memoria….) de los demás niños.

El arte será parte del proceso porque el escenario y los trajes también lo haremos nosotros!

El musical se plantea como una espacio creativo y divertido donde los niños aprenden jugando. Se harán tres representaciones, por Navidades, Pascua y final de curso.

Elisabetta Monacelli es chelista, música y profesora de idiomas. Se educó entre Italia y Estados Unidos, y además de italiano e inglés habla español y francés. Enseña desde los 20 años y en su larga experiencia ha desarrollado un método holístico con el que tiene muy buenos resultados trabajando con niños, con clases divertidas e interesantes y creando un entorno donde los niños se sientan cómodos y puedan expresarse con la máxima libertad. Elisabetta vive en Mallorca desde hace 9 años, y ha sido profesora de música y teatro en Esporles, Mancor de la Vall (Sa Llavor) y Pina.

Todos los niños pueden cantar, todos los niños tienen el sentido de ritmo, todos los niños pueden tocar la flauta e instrumentos de percusión. El teatro además es una óptima herramienta para solucionar problemas de timidez y autoestima, para desarrollar la memoria y aprender a usar el cuerpo armoniosamente. Y si se hace en inglés los niños aprenden sin darse cuenta! El importante es que haya un clima de serenidad, respeto y amabilidad que favorezca el aprendizaje.

Music Together

Music

Music Together és un programa d’ estimulació musical infantil amb cançons 100% en anglès. Es va oferir per primera vegada al públic en 1987 i ha estat pioner en el camp de la música en la primera infància amb programes d’ alta qualitat i innovadors en educació musical.

El programa no té la intenció de substituir a l’ especialista de música o d’ anglès de l’escola, vers el contrari, una extensió enriquidora coordinada amb aquests. Actualment treballen en diverses escoles i escoletes públiques, concertades i privades.

Objectius de Music Together

• Utilitzar la música com a eina de desenvolupament integral del nin a nivell social, emocional, motriu, cognitiu i del llenguatge des d’ una perspectiva
educativa, creativa, integradora i sobretot lúdica

• Donar als nins el millor regal per a tota la vida, l’amor cap a la música

• Aconseguir ser músics de manera global utilitzant el cos com a instrument més primitiu per a produir ritmes i sons

• Potenciar l’ ús de l’ anglès amb cançons 100% en aquest idioma

• Treballar l’atenció, memorització i la concentració de les dinàmiques grupals

• Treballar interdisciplinarment amb altres matèries i especialistes (música, anglès, plàstica,…) a partir de les cançons de Music Together, potenciant el treball cooperatiu i les relacions professionals i personals al centre.

Beneficis de Music Together

• Fomentar i ajudar al desenvolupament integral de l’infant

• Potenciar el triangle escola – família – infant, creant una comunitat activa

• La satisfacció personal per a un nen d’expressar o emetre musicalment un missatge a un grup i aquest ser captat i rebut pels altres

• Afavorir l’expressió corporal i el joc simbòlic a partir de la dramatització de les cançons

• Fomentar l’ aprenentatge cooperatiu a través del joc i la música com a vehicle
de comunicació

Més informació

A la seva web www.espaimusictogether.es podreu trobar més informació i vídeos explicatius. També podeu contactar amb el coordinador de l’Espai Music Together, en Jaume Llodrà Oliver, al telèfon 606613559 i al correu spain@musictogether.es.

Activitats extraescolars 2017-2018

Cada any des de l’AMIPA donam suport en l’organització de les activitats extraescolars que complementen l’educació escolar en la franja horària de les 15,00 a 17,00 hores.

Les activitats extraescolars començaran el mes d’octubre. Les activitats que tinguin el grup mínim per al dia de la setmana corresponent començaran el primer dia lectiu d’octubre, i la resta començaran o no en confirmar el grup mínim abans de dia 9 d’octubre.

Les activitats que varen formar grup l’any passat, Anglès i Robòtica, es tornen a oferir, i s’ofereixen de noves que es confirmaran si la demanda cubreix el grup mínim d’alumnes. Per tant, el quadre és provisional, i dia 9 d’octubre es publicarà un quadre d’horaris definitiu. Els dies de la setmana que s’indiquen en gris estan pendents de confirmar depenent de la demanda, per favor indicau a la sol·licitud quin dels dies disponibles vos va millor.

Activitats extraescolars

Per inscriure els vostres fills a les activitats extraescolars heu de ser socis de l’AMIPA i pagar els 5€ anuals de l’assegurança obligatòria.

Els formularis d’inscripció estaran disponibles a l’escola i es podran entregar en horari de secretaria de l’AMIPA Dimecres i Divendres de 9,00 a 10,00 hores. També podeu sol·licitar la inscripció enviant el formulari al correu amipa@ceipantoniaalzina.com

AMIPA 2017-2018

Tots

Comença un nou curs i des de l’AMIPA també ens posam en marxa. Per donar suport a l’escola i col·laborar en la vida escolar dels nostres fills, vos convidam a participar amb nosaltres.

FEU-VOS SOCIS:

Podeu fer-vos socis amb l’entrega del formulari d’inscripció degudament complimentat i el pagament de la quota de 10 euros per nin. Podeu fer l’ingrés al compte bancari de l’AMIPA 2100 0266 46 0200067976 o a l’escola els dies de secretaria de l’AMIPA dimecres i divendres de 9,00 a 10,00 hores.

VENIU A L’ASSEMBLEA

La primera Assemblea de Mares i Pares del curs 2017-2018 serà dijous 5 d’octubre a les 19,00 hores a l’escola. Allà vos informarem detalladament sobre l’associació i les activitats extraescolars pel curs 2017-2018.

FORMAU PART DE LA JUNTA

Tothom hi és benvingut, i tots podem ajudar en la mesura de les nostres possibilitats. Contactau amb nosaltres per participar a la Junta o com a voluntari, tots fem escola!

Podeu contactar amb nosaltres al correu amipa@ceipantoniaalzina.com