Calendari Escolar

El centre seguirà el calendari escolar  del curs 2016/2017 que marca la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear.

calendari-escolar

12/10/16: Festa Nacional.

01/11/16: Dia de Tots Sants.

06/12/16: Dia de la Constitució.

08/12/16: Immaculada Concepció.

09/12/2016: Festa Local posada per l’Ajuntament del municipi.

01/03/17: Dia de les Illes Balears.

01/05/17: Dia del treball.

Tenen la consideració de dies no lectius:

31/10/16: Dia escollit per a lliure disposició del centre.

27/02/17: Dia escollit per a lliure disposició del centre.

28/02/17: Festa escolar unificada.