Reptes cooperatius (Educació Física)

Els desafiaments físics cooperatius són situacions d’aprenentatge en les que es combinen un determinat repte amb la superació necessària per superar-lo.

El fet que el repte estigui dirigit a la superació d’un problema i no, com passa en les activitats competitives a superar a altres persones, la simplicitat de les normes i la novetat que per a l’alumnat suposa aquest tipus d’activitats, afavoreix la integració de l’alumnat amb més dificultats i a la vegada no limita les possibilitats de l’alumnat amb major habilitat, que utilitza les seves destreses no només en el seu propi benefici, sinó també per ajudar als companys.