Iniciam els racons de matemàtiques a primer

A primer hem començat a treballar les matemàtiques a través de diferents racons de jocs dins l’aula, l’objectiu és que tots els alumnes passin per tots els racons, gaudeixin de l’activitat i a la vegada aprenguin de manera significativa.