Music Together

Music

Music Together és un programa d’ estimulació musical infantil amb cançons 100% en anglès. Es va oferir per primera vegada al públic en 1987 i ha estat pioner en el camp de la música en la primera infància amb programes d’ alta qualitat i innovadors en educació musical.

El programa no té la intenció de substituir a l’ especialista de música o d’ anglès de l’escola, vers el contrari, una extensió enriquidora coordinada amb aquests. Actualment treballen en diverses escoles i escoletes públiques, concertades i privades.

Objectius de Music Together

• Utilitzar la música com a eina de desenvolupament integral del nin a nivell social, emocional, motriu, cognitiu i del llenguatge des d’ una perspectiva
educativa, creativa, integradora i sobretot lúdica

• Donar als nins el millor regal per a tota la vida, l’amor cap a la música

• Aconseguir ser músics de manera global utilitzant el cos com a instrument més primitiu per a produir ritmes i sons

• Potenciar l’ ús de l’ anglès amb cançons 100% en aquest idioma

• Treballar l’atenció, memorització i la concentració de les dinàmiques grupals

• Treballar interdisciplinarment amb altres matèries i especialistes (música, anglès, plàstica,…) a partir de les cançons de Music Together, potenciant el treball cooperatiu i les relacions professionals i personals al centre.

Beneficis de Music Together

• Fomentar i ajudar al desenvolupament integral de l’infant

• Potenciar el triangle escola – família – infant, creant una comunitat activa

• La satisfacció personal per a un nen d’expressar o emetre musicalment un missatge a un grup i aquest ser captat i rebut pels altres

• Afavorir l’expressió corporal i el joc simbòlic a partir de la dramatització de les cançons

• Fomentar l’ aprenentatge cooperatiu a través del joc i la música com a vehicle
de comunicació

Més informació

A la seva web www.espaimusictogether.es podreu trobar més informació i vídeos explicatius. També podeu contactar amb el coordinador de l’Espai Music Together, en Jaume Llodrà Oliver, al telèfon 606613559 i al correu spain@musictogether.es.