La bústia de la classe de 5 anys

A l’aula de 5 anys decoràrem amb collage uns tubs de cartró.

Els nins i nines teniem molta curiositat per saber perquè servirien.

Com a motivació prèvia, vaig escriure un missatge a cada alumne, d’aquesta manera descobriren la seva utilitat. Cada nin/a va llegir tot sol o amb ajuda el seu missatge.

Ha estat una activitat molt engrescadora, molt aviat mostraren interès per elaborar els seus missatges i escriure notes uns als altres. El curs passat férem el POT DE LES PARAULES DOLÇES que utilitzen com a ajuda, si la necessiten, per escriure paraules i missatges als seus amics/gues.