Representants de grups

Estem convençuts de què tots som AMIPA, els pares i mares dels alumnes de tots els cursos tenen el dret i el deure de participar. Això és un camí en dos sentits: és necessari que la informació arribi a tothom i és necessari que tots puguin fer arribar la seva opinió.

Des del principi hem volgut que participin els grups de mares i pares de cada curs, i hem pensat que seria bona idea que cada un tingués un representant que pugui rebre i transmetre la informació. A més, potser és més fàcil comunicar opinions i dubtes a un conegut, amb els fills de la mateixa edat.

A més dels integrants de la Junta Directiva, que també funcionen com representants, hem demanat voluntaris a cada grup.

De moment, els representants de cada curs, i en alguns casos els suplents, són els següents:

  REPRESENTANT
4T INFANTIL – 3 ANYS Maria Bonet
Maria Contreras
5è INFANTIL – 4 ANYS Belén Aguado
Elena Martínez
6è INFANTIL – 5 ANYS Carolina Guayta
Antonia Beltran
1r PRIMÀRIA – 6 ANYS  
 
2n PRIMÀRIA – 7 ANYS Isabel
 
3r PRIMÀRIA – 8 ANYS Maria dels Àngels Gost
 
4t PRIMÀRIA – 9 ANYS Maria Magdalena Martorell
Catalina Gili
5è PRIMÀRIA – 10 ANYS Josué Guasch
Maud
6è PRIMÀRIA – 11 ANYS  

Com podeu veure, encara falten cursos sense representació. Pensau que tots podem tenir necessitat de participar en un moment determinat, que no exigim cap nivell de dedicació i que tot el temps que dedicam a les futures generacions és una llavor ben plantada. Si voleu representar el vostre curs, posau-vos en contacte amb qualsevol membre de la Junta Directiva, vos esperam!