Nova Junta AMIPA 2016-2017

En la sessió amb caràcter extraordinari de l’Assemblea General de Mares i Pares de 20 d’octubre de 2016 es va adoptar l’acord de renovar la Junta Directiva.

Després d’una serie d’intents, el 21 de novembre es va nomenar una nova Junta Directiva, la composició de la qual és la següent:

  • Maria dels Àngels Gost, Presidenta.
  • Carolina Guayta, Secretària.
  • Maria Bonet Fiol, Tresorera.
  • Josué Guasch, Vocal.
  • Maria Magdalena Martorell, Vocal.
  • Belén Aguado, Vocal.

La missió de l’AMIPA és donar suport a l’escola en la seva tasca educativa i ajudar en la participació de les famílies en la vida escolar. Aquesta nova junta vol ser des del principi representativa de tots, de mares i pares de nins de diferents cursos, amb més i menys experiència, del poble des de sempre i des de fa poc. Estem convençuts de què tots som AMIPA, tots podem ajudar, totes les idees es poden respectar i les nostres accions han de ser per tots els alumnes. Vos convidam a participar activament amb nosaltres.